Konta ftp - przykłady archiwizacji


Przykłady wykorzystania bezpiecznych kont FTP:


  • firmy medyczne przechowują wyniki badań i dane swoich pacjentów, zgodnie z wymaganiami dodatkowej ochrony danych przez NFZ
  • firmy prawnicze i kancelarie notarialne przechowują tak kopie wszystkich najważniejszych dokumentów, zarówno własnych jak i swoich klientów
  • organizacje rządowe i pozarządowe, gdy dodatkowe przepisy wymagają szczególnego zabezpieczenia danych
  • dla firm, które administrują danymi osobowymi (ADO), zajmujemy się archiwizacją i ochroną takich danych
  • wiele firm udostępnia nasze konta swoim klientom w celu wymiany między sobą dużych plików, każdy plik lub katalog, można udostępnić na hasło, podobnie jak w serwisie Dropbox
  • również osoby prywatne, często korzystają z naszych kont FTP do archiwizacji ważnych dokumentów i zdjęć
© KONTAFTP.COM | WEBMEDIA Europe Ltd